Intimitet och intima relationer

av Curt Jonsson (981012)

Vad betyder en "intim relation" för de allra flesta? Det brukar betyda att man har en sexuell relation. Vad är då egentligen en "sexuell relation"? Det innebär att man har samlag litet då och då. Men vad är det som är så viktigt eller märkvärdigt med att ha samlag?

I verkligheten, enligt min erfarenhet, är det fullt möjligt att ha samlag utan att det finns någon som helst intimitet med i bilden. Många, många människor ägnar sig åt det. År efter år. Det kan verka tragiskt. Men det är väl ett sätt att långsamt men säkert lära sig att det måste vara något annat som är viktigare i livet.

Betydligt viktigare är det - enligt min mening - att känna intimitet, dvs närhet, ömhet, trygghet, tillit - helt enkelt KÄRLEK - till varandra. Och det kan man göra utan att ha sex. Men kärleken vet inga gränser - som jag tror Paulus säger i Bibeln. Kärleken och intimiteten kan inte ha några gränser. Och det är något mycket intimt att älska med varandra. OBS: i svenska språket är det skillnad mellan att "älska varandra" och att "älska med varandra". Att älska varandra är helt enkelt att känna kärlek för varandra. Att älska MED varandra är att låta kärleken uttrycka sig i en sexuell förening.

Jag känner att ett mål i livet är enhet med allt och alla, med Gud. Att känna sig förenad och ett med allting. Jag har vid olika tillfällen upplevt glimtar av det. Och det är underbart! Det går inte att beskriva. Men även där kan det finnas någon form av begränsning. Det är kanske lätt att tro att den fysiska tillvaron "bara" är en illusion - och att den därför inte är så värdefull. Man kan kanske tänka att det i stället är den andliga nivån som är verklig och när vi kommer dit, betyder det fysiska ingenting.

Men vi har kommit hit till Jorden för någonting. Vi har velat komma. Och vi har skapat de förutsättningar som finns här. Det är ungefär som när en konstnär ska måla en tavla. Det finns vissa verktyg: färg, penslar, målarduk, osv. Man kan inte göra vad som helst med detta. Men mycket. Och det är roligt att utforska vilka möjligheter som finns. Så småningom uppstår ett konstverk. Det är jättefint. Och även om vi inom oss vet att vi kan skapa mycket annat också, även sådant som inte går att måla på en tavla, förkastar vi inte tavlan. Den är fortfarande fin. Den är ett uttryck för vår kreativitet.

På samma sätt ser jag att den fysiska tillvaron är ett sätt för oss att uppnå intimitet och enhet med varandra. Vi kan göra det på många sätt - även inom ramen för det fysiska - men vi kan inte sätta upp några gränser som inte egentligen finns där från början. Då hindrar vi vår kreativitet att få fritt spelrum.

Vad vill jag säga med allt detta? Egentligen tror jag att man kan gå bortom det här med parrelationer, som utesluter att man kan/får/vill göra vissa saker med andra personer. Och det handlar inte egentligen om sex, dvs vem man kan ha sex med eller inte. Utan i stället om hur intim man vågar vara med varandra. Hur mycket kärlek man kan visa varandra. Och känna för varandra. Om detta sedan leder till att man vill älska med varandra eller inte är strängt taget inte en avgörande fråga. 


[Main Menu] - [Main Menu in Swedish]
[The Writer and his Books] - [The book list] - [The solution] - [One Life]
[Creative Writing Courses] - [Services] - [Links, etc] - [Experiment Page]
 Contact Curt Jonsson